Jubileumsutställning och årets Stipendiater, Uppsala Art museum, 5.12.2015 – 10.01. 2016.