Western_biennale_news

12 October 2012- 12 January 2013
Curated by Jan Hoet and Tian Ye, Yinchuan City
www.westartbiennale.com

 

Marlene Dumas, Rainer Fetting, Jan Van Imschoot, Michael Borremans, Masato Kobayashi, Veronica Brovall, Wim Delvoye, Brian Tolle, Haegue Yang, Zhong Biao, Xiang Yang, Miao Xiao Chun, Song Dong, Xie Nan Xing, Fengzhengjie, Fang Li Jun, Jiao Xing Tao, Ma Yuan, Chen Wen Ling, He Wenjue, Zhan Wang, Huang Gang, Yang Mao Yuan, Wang Qing Song, Li Zhan Yang, Liu Hong, Xiao Yu, Tian Ye, Yue Minjun, Sui J Ian Guo